Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Doel

De huidige algemene verkoops- of dienstverleningsvoorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle producten en/of diensten die te koop worden aangeboden op de site SKTrains.be.


Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon een bestelling plaatst op de site impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 2 - Prijzen - Betalingsvoorwaarden

De geldende prijzen zijn uitgedrukt (All Taxes Included) inclusief alle belastingen, wij behouden ons het recht voor om elke nieuwe belasting- en tariefverhoging uit te stellen (ingevolge een eventuele wijziging in de wetgeving terzake).


De aangegeven prijzen zijn in Euro.


De prijs is contant betaalbaar, volledig, op de dag van de bestelling door de koper, door gebruik te maken van alle betalingsmogelijkheden die op de site van SKTrains.be worden aangeboden.


SKTrains.be vertrouwt de verwerking van uw betalingen toe aan de onderneming Mollie. Zij verzekert het geheel van de verrichtingen van de betalingen en deelt ons op geen enkele wijze de details van uw financiële gegevens mee. SKTrains.be verkrijgt slechts één informatie die getuigt van de goede afloop van de operatie.

Artikel 3 - Klachten

Onze downloadbare producten kunnen slechts drie maal per klant geïnstalleerd worden.


Elke klacht en/of betwisting van de klant tegen de dienst zal moeten worden geformuleerd, uitsluitend per e-mail naar het adres service.clients@sktrains.be, ten laatste 48 uur vanaf hun genererend feit (geen ontvangst van product meer dan 24 uur na de bestelling, of herhaalde mislukking van de download in de 24 uur van zijn ontvangst), op straffe van verval.

Artikel 4 - Terugbetaling en herroepingstermijn


Aangezien onze producten downloadbare digitale inhoud zijn, kunnen wij geen terugbetaling aanbieden aangezien er niets tastbaars is om terug te sturen. Indien de koper problemen ondervindt met de SKTrains.be producten, zullen wij ons best doen om deze zo snel mogelijk op te lossen.


Partijen komen dan ook overeen dat de verzending van het product geen aanleiding kan geven tot enig herroepingsrecht.

Artikel 5 - Intellectuele en industriële eigendom


y de aankoop van het product wordt de klant houder van een exclusieve licentie om de producten die het voorwerp uitmaken van de verkoopovereenkomst te gebruiken. Deze licentie omvat het recht om het product te gebruiken voor strikt persoonlijk gebruik en in het kader van de privé-activiteiten van de klant. Dit recht is niet overdraagbaar door de klant. De klant mag slechts één kopie van het ontvangen product gebruiken en installeren en downloaden op één enkele computer.

Elke reproductie, wijziging, verspreiding of weergave, geheel of gedeeltelijk, voor andere doeleinden, met name commerciële, op welke drager dan ook is verboden. De niet-naleving van dit verbod vormt een vervalsing die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser in het geding kan brengen.

De contracten worden beschermd door de wetgeving op het auteursrecht en, in het algemeen, op de intellectuele eigendom. Geen enkele vermelding of gebruik van de merken, commerciële benamingen, acroniemen, logo's, tekeningen of foto's die voorkomen op de site SKTrains.be mag gebeuren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


Elke reproductie of elk gebruik waarvoor geen voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming werd gegeven, vormt een misdrijf van namaak en kan burgerrechtelijk of strafrechtelijk vervolgd worden.

Artikel 6 - Verantwoordelijkheid

De te koop aangeboden producten werden aan alle nodige zorg onderworpen.


De modellen worden gebruikt onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant en zijn louter persoonlijk.


In elke hypothese, kan de verantwoordelijkheid van SKTrains.be, haar uitgevers, haar partners en de auteurs niet ingeroepen worden, behalve voor de opvolging van de klachten met betrekking tot de goede werking van de verkochte producten.

Artikel 7 - Handvest inzake privacy en vertrouwelijkheid.

Wij respecteren uw privacy. Wij verzamelen geen gegevens zonder uw toestemming.


De persoonlijke gegevens in het bezit van SKTrains.be worden nooit verkocht of verhuurd aan derden, om welke reden dan ook.


Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien of een bestelling te plaatsen, gaan wij ervan uit dat u ons toestemming geeft om deze informatie uitsluitend voor dat specifieke doel te verzamelen en te gebruiken.


Indien wij u om uw persoonlijke informatie vragen om onze producten te promoten, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.


 U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via het contactformulier dat toegankelijk is via de knop "contact met ons opnemen" die zich onderaan de startpagina van de site bevindt.

Artikel 8 - Ongeldigheid - Overmacht - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien om welke reden dan ook een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar zou worden verklaard, zal deze onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de toepassing van de andere bepalingen van de algemene voorwaarden. De niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door de dichtstbijzijnde mogelijke bepaling.


Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.