Filter By close
Scenery

Actieve filters

SKTRAINS Belgische...

Pack 1.0.1 van de 3Kv bovenleidingen.

Dit zijn bovenleidingen met een zogenaamde "dynamische" installatie, d.w.z. dat zij automatisch het spoor volgen.

Updates zullen volgen met nieuwe types consoles, portalen... en correcties van alle gerapporteerde bugs.

Belangrijke informatie:

De hoogte van de bovenleiding in de spoorregel moet 5,7724 m bedragen om hoogteproblemen te voorkomen.

Indien het niet mogelijk is de hoogte van de track rule te wijzigen, gebruik dan de bijgeleverde track rule "SKlouisCatenairesTrackRules".